Szvorák Katalin: Pünkösd Közép-Európában

I. Fölvirradtunk / We have woken
1 Akik mára fölvirradtunk / We have woken today* magyar / Hungarian 2’47’’
II. Könyörögjünk / Let us pray
2 Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkinek/ Let us pray to God, his Holy Spirit * református magyar / Hungarian Calvinist 1’54’’
3 Te tanítád régenten a prófétákat/ You taught the prophets in olden times * református magyar / Hungarian Calvinist 2’30’’
III. Teremtő Szentlélek / Creator Spirit
4 Veni Creator Spiritus * Latin 1’12’’
5 O, doďi, Stvorče, Duše Svet / Come, Creator Spirit * horvát / Croatian 0’26’’
6 Ó, jöjj, teremtő Szentlélek/ O Come, Creator Spirit * evangélikus magyar / Hungarian Lutheran 1’45’’
IV. Lengyel Pünkösd / Polish Pentecost
7 Duchu Najœwiętszy, otwórz usta moje / Szentlélek, nyisd meg ajkamat / Holy Spirit, open my lips* lengyel / Polish 3’27’’
V. Osztrák Pünkösd / Austrian Pentecost
8 Pfingstenlied / Pünkösdi dal / Pentecostal song* német / German 3’23’’
VI. A Pünkösdnek jeles napja / The feast day of Pentecost
9 Ascendit Christus hodie * Latin 0’25’’
10 A Pünkösdnek jeles napján / On the feast day of Pentecost * református magyar / Hungarian Calvinist
V ten sviatok krásny / Azon a gyönyörű ünnepen / On that beautiful feast* református szlovák / Slovak Calvinist 3’28’’
VII. Piros pünkösd napja / The day of red Pentecost
11 Ma vagyon piros pünkösd napja I. / This is the day of red Pentecost i* magyar / Hungarian 1’24’’
12 Ma vagyon piros pünkösd napja II. / This is the day of red Pentecost ii * magyar / Hungarian 2’07’’
13 A pünkösdnek jeles napját /The feast day of Pentecost * magyar / Hungarian 2’ 51’’
14 A pünkösdnek jeles napja / The feast day of Pentecost * magyar / Hungarian 1’31’’
VIII. Román pünkösdi férfitánc / Romanian men’s Pentecostal dance
15 Câluşari 5’28’’
IX. Hesspávázás / Shooing off the peacock
16 Hess páva, hess páva / Shoo, peacock, shoo, peacock* magyar / Hungarian 2’42’’
X. Bosnyák és sokác pünkösdi népi dallamok / Bosnian and Chokatz Pentecostal folk tunes
17 Išla cura / Ment a kislány /The girl has gone *bosnyák / Bosnian 2’23’’
18 Poveď kolo Kraljo /Járd a kólót, Kraljo / Dance the kolo, Kralyo *sokác / Chokatz 1’54’’
17 Išla cura / Ment a kislány /The girl has gone *bosnyák / Bosnian 2’23’’
18 Poveď kolo Kraljo /Járd a kólót, Kraljo / Dance the kolo, Kralyo *sokác / Chokatz 1’54’’
19 Od dvora, do dvora / Udvartól udvarig / From yard to yard *sokác / Chokatz 0’56’’
XI. Aranykapu / Golden gate
20 Elvetettem a lenemet/ I have sown the flax * magyar / Hungarian 1’32’’
21 Jöjj el, által jöjj el / Come down, come through* magyar / Hungarian 0’40’’
22 Ma vagyon, ma vagyon / Today it is, today it is* magyar / Hungarian 0’45’’
XII. Bunyevác Pünkösd / Serbian Pentecost
23 Okrenise Olo / Indulj el, Olo / Set out, Olo 4’28’’
Ova kuća draga / Ez a kedves ház / This nice house
Kata, Kata / Cathie, Cathie
XIII. Szlovák népi dallamok / Slovak folk tunes
24 A v nedežu Rusadežnú / Pünkösd vasárnapján / On Pentecost Sunday 1 ’25’’
25 Omilienci chodia / A szeretők járnak / Lovers go round 1’55’’
XIV. Cseh Pünkösd / Czech Pentecost
26 Radujme se vždy společně/ Örvendezzünk mindig közösen / Let us always rejoice together 2’12’’
27 Ty, kdo jsi srdce věrného/ Te, aki hűséges szívű vagy /You who are faithful in heart 1’26’’
28 Těšiteli, Duchu svaty / Örvendeztető Szentlélek / Holy Spirit, source of joy 1’10’’
29 Dnešního dne splnilo se/ A mai nap beteljesült / It has been accomplished today 1’16’’
XV. Jöjj, Szentlélek / Come, Holy Spirit
30 Jöjj el, Szentlélek, Isten / Come, Holy Spirit, God * magyar / Hungarian 1’44’’
31 Veni Sancte Spiritus * Latin 1’32’’
32 Jöjj, Szentlélek Úristen / Come, Holy Spirit, Lord * magyar / Hungarian 3’14’’
Duchu Sväty príď z neba /Szentlélek, szállj le az égből / Holy Spirit, descend from heaven * szlovák / Slovak
33 Hodi k nam, o Duch Sveti / Jöjj el hozzánk, ó Szentlélek, / Come to us, o Holy Spirit * szlovén / Slovenian
Najboli náš vračitež / A mi legjobb gyógyítónk / Our perfect healer
* horvát / Croatian 1’44’’
34 Jövel, Szentlélek Úristen / Come, Holy Spirit * református magyar / Hungarian Calvinist
Príď, Duchu Sväty / Jöjj el, Szentlélek / Come, Holy Spirit * evangélikus szlovák / Slovak Lutheran 4’03’’
XVI. Teremtő Lélek / Creator Spirit
35 Teremtő Lélek, jöjj közénk/ Creator Spirit, come to us* magyar / Hungarian 2’16’’

Összidő / Total time: 74’15’’
SZVORÁK Kati
Monarchia Zenei Társulás / Monarchia Orchestra

Kálmán BALOGH - cimbalom
Tamás GOMBAI – hegedű / violin,
Ferenc KISS – koboz / kobsa, hegedű / violin, brácsa / viola, citera / zither, doromb / Jew’s harp, furulya / flute, ütőshangszerek / percussion
Albert MOHÁCSY – nagybőgő / double bass
Zsolt NAGY – brácsa / viola
Péter PÉTERDI – harmonium
Zoltán SZABÓ – szamica / samica


MULATSCHAG GRUPPE (Wien / Bécs – Austria)
Andrea HOFFMANN – ének / voice
Julia LACHERSTORFER – ének / voice
Horst LACKINGER – ének / voice
Rudolf PIETSCH – ének / voice
Laura WÖSCH – orgona / organ, ének / voice

VUJICSICS ENSEMBLE (Pomáz – Szentendre)
Miroszláv BRCZÁN – tamburbrács /tambur viola, tamburcselló/ tambur cello
Gábor EREDICS – harmónika / harp, basszprímtambura / tambur
Kálmán EREDICS – bőgő / double bass
Károly GYŐRI – prímtambura / tambur

Ének / Voice
Péter DRUCKER, Viktor NAGY, Nándor NÉMETH , András STAMPAY-KOMESZ

A szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népdaltagozatos növendékei / Pupils of the folk-song class of Szentendre Vujicsics Tihamér Music School:
Zsófia LINDNER, Borcsa SASVÁRI, Regina SÁRADY, Rebeka TAMÁSI, Vanda TAMÁSI, Sára TÍMÁR, Eszter VÖLNER

Válogatta, szerkesztette / Edited by
Kati SZVORÁK
Zenei feldolgozások / Arrangements
Ferenc KISS & Kati SZVORÁK, Zoltán SZABÓ, Vujicsics Ensemble

Hungaroton 2005
HCD 18270